Szkoły dla dorosłych

 [Rozmiar: 163430 bajtów]

Szkoły dla dorosłych kształcącą w formie weekendowej (zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę i w niedzielę. Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.

 

Rekrutacja

[Rozmiar: 306248 bajtów]Chcesz podjąć naukę, by zdobyć wykształcenie średnie, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych? Skorzystaj z oferty bezpłatnego LO dla dorosłych w CKUiP we Wschowie.

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 [Rozmiar: 163430 bajtów]

ODiDZ realizuje kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów młodocianych pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia. Dokształcanie w ośrodku odbywa się w formie turnusów kursowych.

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

[Rozmiar: 306248 bajtów]Serdecznie zapraszamy młodzież, studentów, nauczycieli, grupy zorganizowane i turystów indywidualnych, wszystkie osoby przyjeżdżające w celach turystycznych, edukacyjnych, na kursy, szkolenia czy konferencje, na wydarzenia kulturalne, sportowe, bądź w celach biznesowych czy prywatnych.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 [Rozmiar: 163430 bajtów]

KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w danym zawodzie. Każda pełnoletnia osoba - bez względu na posiadane wykształcenie - może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny. Każdy kurs kończy się egzaminem OKE potwierdzającym kwalifikacje i wydaniem stosownego zaświadczenia.

 

 

 
 

Plan lekcji - szkoły dla dorosłych

 [Rozmiar: 163430 bajtów]

.

 

Terminarz kursów - ODiDZ

[Rozmiar: 306248 bajtów]

 

 

 

Dodano przez: admin

[Rozmiar: 1352 bajtów]