CKUiP

Dodano dnia 27 maja 2011 r.

 

Kadra pedagogiczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wschowie jest placówką kształcącą ludzi dorosłych oraz uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych (młodocianych pracowników). Dysponuje kadrą pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne, podejmując studia podyplomowe, ucząc się na kursach i warsztatach. Wśród nich są wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Centrum posiada pracownię spożywczą, w której słuchacze i uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zdobywają podstawową umiejętności praktyczne. Obecnie w Centrum tworzy się „Firmę symulacyjną” która umożliwi przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej..

Centrum, reagując na potrzeby rynku pracy, planuje organizowanie kursów dla bezrobotnych oraz kursy doskonalące posiadane umiejętności.

 

DYREKTOR CKUiP - mgr inż. Mariusz Zbytniewski

 

WICEDYREKTOR CKUiP - mgr inż. Iwona Falkowska-Łukaniuk

KIEROWNIK INTERNATU I SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

                                         - mgr Bożena Bieruta

 

Dodano przez: admin

 
[Rozmiar: 1352 bajtów]