Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 17 listopada 2018 r.


Zadaniami ośrodka są:

 

1. Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych

2. Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:

a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu

b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich

3. Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku

4. Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:

a.      Podręczniki

b.      Pomoce naukowe

c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 18 maja 2017 r.

Skierowanie na kurs dokształcania - pobierz

 

Dopuszczenie podręczników w ODiDZ w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz

 

 

ODiDZ we Wschowie w roku szkolnym 2018/2019 organizuje kursy:

1

Sprzedawca III

 

 

 

 

 

03.09.2018 –  28.09.2018

 

2

Ślusarz II

3

Fryzjer II

4

Stolarz II

5

Cukiernik II

6

Piekarz II

7

Elektryk II

8

Murarz-tynkarz II

9

Mechanik pojazdów samochodowych II

10

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

01.10.2018 –  26.10.2018

 

11

Mechanik pojazdów samochodowych III

12

Fryzjer II

13

Lakiernik II

14

Kucharz II

15

Rolnik II

16

Elektryk II

17

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III                                    

18

Blacharz samochodowy III

 

 

 

 

05.11.2018 – 30.11.2018

19

Fryzjer III

20

Stolarz II

21

Kucharz III

22

Rolnik III

23

Elektromechanik II

24

Monter sieci instalacji sanitarnych II

25

Sprzedawca III

 

 

 

03.12.2018 – 11.01.2019

26

Blacharz samochodowy II

27

Stolarz III

28

Lakiernik I

29

Kucharz I

30

Wędliniarz II

31

Elektromechanik III

32

Murarz-tynkarz I

33

Blacharz samochodowy I

 

 

 

28.01.2019 – 22.02.2019

34

Blacharz I

35

Fryzjer III

36

Stolarz III

37

Cukiernik III

38

Rolnik I

39

Elektromechanik pojazdów samochodowych II

40

Elektryk III

41

Murarz-tynkarz III

42

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie I                                    

43

Ślusarz I

 

 

 

 

 

25.02.2019 – 22.03.2019

44

Lakiernik III

45

Piekarz III

46

Mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych III

47

Wędliniarz I

48

Elektryk I

49

Elektromechanik pojazdów samochodowych III

50

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III

51

Fryzjer I

52

Ślusarz III

 

 

 

 

 

25.03.2019 – 19.04.2019

53

Piekarz I

54

Stolarz I

55

Mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych II

56

Kucharz III

57

Elektromechanik pojazdów samochodowych I

58

Elektryk III

59

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II                                    

60

Mechanik pojazdów samochodowych I

 

 

 

 

 

06.05.2019 – 31.05.2019

61

Fryzjer I

62

Stolarz I

63

Cukiernik I

64

Mechanik-operator pojazdów maszyn rolniczych I

65

Sprzedawca I

66

Elektryk I

67

Elektromechanik I

68

Monter sieci i instalacji sanitarnych II