[Rozmiar: 72230 bajtów]

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Dodano dnia 02 września 2019 r.


Zadaniami ośrodka są:

 

1. Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych

2. Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:

a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu

b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich

3. Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku

4. Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:

a.      Podręczniki

b.      Pomoce naukowe

c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Centrum Kształcenia Zawodowego

Dodano dnia 02 września 2019 r.

Skierowanie na kurs dokształcania - pobierz

 

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Centrum Kształcenia Zawodowego

Dodano dnia 02 września 2019 r.

 

Wykaz programów kwalifikacji dwuliterowych dla szkół branżowych w CKZ w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Wykaz programów kwalifikacji dwuliterowych dla szkół branżowych (po gimnazjum) w CKZ w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Wykaz programów kwalifikacji trzyliterowych dla szkół branżowych (po 8-letniej podstawówce) w CKZ w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Wykaz podręczników na rok szkolny  2019/2020 - pobierz

 

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Centrum Kształcenia Zawodowego

Dodano dnia 06 listopada 2019 r.

 

CKZ we Wschowie w roku szkolnym 2019/2020 organizuje kursy:

 

1

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

 

02.09.2019 - 27.09.2019

 

2

Lakiernik II

3

Fryzjer II

4

Kucharz II

5

Piekarz II

6

Elektryk III

7

Monter sieci i instalacji sanitarnych II

8

Mechanik pojazdów samochodowych II

9

Sprzedawca III

 

 

 

 

 

30.09.2019 - 25.10.2019

 

10

Ślusarz II

11

Fryzjer II

12

Stolarz II

13

Cukiernik II

14

Piekarz III

15

Elektryk II

16

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II                                    

17

Mechanik pojazdów samochodowych III

18

Lakiernik III

 

 

 

 

28.10.2019 – 22.11.2019

19

Blacharz samochodowy II

20

Blacharz II

21

Blacharz samochodowy III

22

Operator obrabiarek skrawających I

23

Stolarz III

24

Rolnik II

25

Wędliniarz III

26

Elektromechanik II

27

Murarz-tynkarz II

28

Murarz-tynkarz I

29

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

25.11.2019 – 20.12.2019

30

Blacharz samochodowy I

31

Blacharz I

32

Fryzjer I

33

Stolarz II

34

Lakiernik samochodowy I

35

Piekarz I

36

Rolnik III

37

Elektromechanik III

38

Monter sieci i instalacji sanitarnych III

39

Murarz-tynkarz I

40

Fryzjer III

 

 

 

07.01.2020 -14.02.2020

41

Sprzedawca I

42

Stolarz III

43

Cukiernik III

44

Rolnik I

45

Rolnik I

46

Elektromechanik poj. samochodowych II

47

Elektryk III

48

Murarz-tynkarz III

49

Monter zab. i rob. wyk. w budownictwie I

50

Ślusarz III

 

 

 

17.02.2020 – 13.03.2020

51

Fryzjer III

52

Stolarz I

53

Wędliniarz II

54

Przetwórca mięsa I

55

Mechanik-operator poj. i masz. rol. III

56

Elektryk I

57

Elektromechanik poj. samochodowych III

58

Monter sieci i instalacji sanitarnych I

59

Monter zab. i rob. wyk. w budownictwie I

60

Sprzedawca I

 

 

 

 

16.03.2020 – 10.04.2020

61

Ślusarz I

62

Stolarz I

63

Mechanik-operator poj. i masz. rol. II

64

Kucharz III

65

Elektromechanik poj. samochodowych I

66

Elektromechanik I

67

Monter zab. i rob. wyk. w budownictwie III

68

Tapicer I

69

Cieśla I

70

Mechanik poj. samochodowych I

 

 

 

20.04.2020 – 15.05.2020

71

Mechanik-operator poj. i masz. rolniczych I

72

Cukiernik I

73

Elektromechanik I

74

Elektronik I

75

Fryzjer I

76

Stolarz I

77

Pracownik pomocniczy stolarza I

78

Monter zab. i rob. wyk. w budownictwie I

79

Monter zab. i rob. wyk. w budownictwie I

 

80

Sprzedawca I

 

 

 

 

18.05.2020 – 10.06.2020

81

Lakiernik samochodowy I

82

Mechanik poj. samochodowych I

83

Fryzjer I

84

Stolarz I

85

Mechanik-operator poj. i masz. rolniczych I

86

Kucharz I

87

Elektryk I