Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 27 maja 2011 r.


Zadaniami ośrodka są:

 

1.       Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych

2.       Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:

a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu

b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich

3.       Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku

4.       Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:

a.      Podręczniki

b.      Pomoce naukowe

c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 18 maja 2017 r.

Skierowanie na kurs dokształcania - pobierz

 

Dopuszczenie podręczników w ODiDZ w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 

 

ODiDZ we Wschowie w roku szkolnym 2017/2018 organizuje kursy:

1

Sprzedawca III

 

 

 

 

 

 

04.09.2017 - 29.09.2017

 

2

Ślusarz II

3

Fryzjer II

4

Stolarz II

5

Cukiernik II

6

Piekarz II

7

Elektryk II

8

Murarz-tynkarz II

9

Mechanik pojazdów samochodowych II

10

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

02.10.2017 - 28.10.2017

 

11

Blacharz samochodowy II

12

Fryzjer II

13

Lakiernik II

14

Kucharz II

15

Rolnik II

16

Elektryk II

17

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II                                    

18

Sprzedawca II

 

 

 

 

06.11.2017 – 01.12.2017

19

Blacharz samochodowy III

20

Fryzjer III

21

Stolarz II

22

Kucharz III

23

Rolnik III

24

Elektryk III

25

Monter, sieci inst. i urząd. sanitarnych II

26

Mechanik poj. samochodowych III

 

 

 

04.12.2017 – 12.01.2018

27

Stolarz III

28

Lakiernik I

29

Cukiernik III

30

Mechanik-op. poj. masz. rolniczych II

31

Murarz-tynkarz I

32

Fryzjer III

 

 

15.01.2018 -09.02.2018

33

Stolarz III

34

Rolnik I

35

Elektromechanik poj. samochodowych II

36

Elektryk I

37

Murarz-tynkarz III

38

Monter zab. i robót wyk. w bud. I

39

Ślusarz I

 

 

 

26.02.2018 – 23.03.2018

40

Blacharz samochodowy I

41

Lakiernik III

42

Kucharz I

43

Mechanik-operator poj. i masz. rol. III

44

Elektryk I

45

Elektromechanik poj. samochodowych III

46

Monter sieci, inst. i urząd. sanitarnych III

47

Sprzedawca I

 

 

 

 

26.03.2018 – 27.04.2018

48

Ślusarz III

49

Fryzjer I

50

Stolarz I

51

Piekarz III

52

Piekarz I

53

Elektromechanik II

54

Wędliniarz I

55

Monter zab. i rob. wyk. w budownictwie III

56

Mechanik poj. samochodowych I

07.05.2018 05.06.2018

57

Stolarz I

58

Cukiernik I

59

Mechanik-operator poj. i masz. rolniczych I

60

Elektromechanik poj. samochodowych I

61

Elektromechanik I

62

Monter sieci i instalacji sanitarnych I

63

Fryzjer I