Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 27 maja 2011 r.


Zadaniami ośrodka są:

 

1.       Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych

2.       Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:

a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu

b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich

3.       Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku

4.       Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:

a.      Podręczniki

b.      Pomoce naukowe

c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 18 maja 2017 r.

Skierowanie na kurs dokształcania - pobierz

 

Dopuszczenie podręczników w ODiDZ w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz

 

 

ODiDZ we Wschowie w roku szkolnym 2018/2019 organizuje kursy:

1

Sprzedawca III

 

 

 

 

 

 

03.09.2018 - 28.09.2018

 

2

Ślusarz II

3

Fryzjer II

4

Stolarz II

5

Cukiernik II

6

Piekarz II

7

Elektryk II

8

Murarz-tynkarz II

9

Mechanik pojazdów samochodowych II

10

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

01.10.2018 - 26.10.2018

 

11

Mechanik pojazdów samochodowych III

12

Fryzjer II

13

Lakiernik II

14

Kucharz II

15

Rolnik II

16

Elektryk II

17

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III